Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på av kronan 1758–1787 underhållna sjukhus i provinsstäderna i Viborgs guvernement.

Finsk beskrivning

maahospitaali, maalasaretti

kruunun ylläpiptämän sairaalan nimitys Viipurin kuvernementissa 1758–1787

Källor

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, II 1978 , 460.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 674.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 202.

Andra språk

Inga termer på andra språk