Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1786–1803 i varje guvernement kollegialt organ för ledningen av skolväsendet som var underställt allmänna försörjskollegiet. Det är oklart om en sådan kommission har varit verksam i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

koulukomissio, kansankoulukomissio*

Venäjällä 1786–1803 kuvernementin koulutointa johtanut elin.

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 20: 754.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 66-85.

Andra språk

Ryska komissija narodnych učilišč