Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I anslutning till S:t Petri Schule i Petersburg från och med 1783 verksamt förvaltningsorgan som till 1803 hade till uppgift att fungera som central myndighet för de tyskspråkiga skolorna i riket. Tyska skoldirektoriet var underställt Huvudskolkommissionen. Skolväsendet i Gamla Finland lydde fram till 1803 under Tyska skoldirektoriet, därefter under Dorpats lärodistrikt och Huvudskolförvaltningen.

Finsk beskrivning

Saksalainen kouluhallitus

Saksalaisten koulujen johtokunta, Saksalaisten koulujen kouluhallitus

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 188.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 27.

Andra språk

Tyska Direktorium der deutschen Schulen
Ryska Uprava nemeckich učilišč