Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riddarorden som bildades i Palestina 1190 och som från 1226 koncentrerade sin verksamhet till Ostpreussen. Orden förenades 1237 med resterna av Svärdsbrödraorden. Områdena utanför Preussen och Livland var indelade i distrikt, som i sin tur var indelade i komturer.

Finsk beskrivning

saksalainen ritarikunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum

Synonymer

Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum