Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regionalt mentalsjukhus i Vammala beläget i Tyrvis. Det ägdes av ett kommunförbund. Sjukhusstyrelsen bestod av läkaren, översköterskan och sjukhusets ekonom.

Finsk beskrivning

Tyrvään piirimielisairaala

Källor

Inga källor