Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fängelse eller arrest, vanligen i skola eller vid universitet.

Finsk beskrivning

karsseri, arestihuone, putka

Yliopiston tai koulun arestihuone tai vankila.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 66.

Andra språk

Dåtida finska aresti, tyrmä
Franska carcer