Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dispositivt dokument som gav laga kraft åt en rättshandling. Den avfattades i jag- eller vi-form. Motsatsen till en ”carta” är en ”notitia”.

Finsk beskrivning

oikeustoimen lainvoimaisuuden vahvistava tahdonalainen asiakirja

Kirjoitettiin ensimmäisessä persoonassa.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 372.