Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handlingstyp som användes vid kontrakt, rättsliga dokument och dylikt. Texten skrevs två gånger på ett pergament/papper. I mellanrummet mellan texterna skrev man ett eller flera ord eller bokstäver. Ofta in nomine Dei, Jesus eller ABC. Därefter skars dokumentet med en börjande eller sicksack-linje genom orden så att delar av de genomskurna orden skulle synas i bägge dokumenten. Avsikten var att det skulle bli omöjligt för innehavarna av dokumenthalvorna att förfalska dem. I Finland har typen förekommit på 1400-talet i biskopskansliet.

Finsk beskrivning

chirographum

asiakirja, jonka alkuperäisyys varmistettiin kirjoittamalla paperille kaksi samanlaista tektiä, niiden väliin lauseita ja leikkaamalla paperi/pergamentti kahtia siten, että molempiin kopioihin jäi osat välitekstistä, joka näkyi koknaisena vain, kun kaksi tekstiä oli yhdessä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 559.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

carta divisa
charta partita
utskuren skrift