Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förskönande omkrivning till svenska av dokument på annat språk.

Finsk beskrivning

käännös

käännös jostakin kielestä ruotsiksi, kaunisteleva ilmaus

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk