Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ed som intygar att en offentlig handling eller ett dokument är falskt. Avläggs inte eden, anses dokumentets äkthet bevisad.

Finsk beskrivning

diffessio, asiakirjan aitouden kiistävä vala

Källor

Inga källor