Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Representant i dominikanordens generalkapitel och i provinskapitlen.

Finsk beskrivning

diffinitor (dominikanorden)

dominikaanijärjestön edustaja yleiskapitulissa, dominikaanijärjestön edustaja provinssikapitulissa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 175.