Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Visitationsdistrikt inom dominikanorden som bildades av Visby med Reval och Åbo. Senare tillkom också Viborg i Finland. Verksamheten kulminerade på 1200-talet och det var till Visby som biskop Thomas av Åbo begav sig efter sin avsägelse 1245.

Finsk beskrivning

merellinen konventti, merellinen luostarikunta

Visbyn, Tallinnan, Turun ja myöhemmin myös Viipurin muodostama tarkastuspiiri dominikaanijärjestössä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 177.

Andra språk

Inga termer på andra språk