Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Följeslagare, en vald delegat som deltog i dominikanordens generalkapitel.

Finsk beskrivning

sanansaattaja*, lähettiläs*

valittu edustaja dominikaanijärjestön yleiskapitulissa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 657 (följeslagare).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 175.

Andra språk

Latin socius