Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem i det utskott som biträdde franciskanordens provinsialminister i dennes ämbetsutövning.

Finsk beskrivning

diffinitor (franciskanorden)

fransiskaaniveljeskunnan provinsiaaliministeriä avustaneen toimikunnan jäsen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 565.

Andra språk

Inga termer på andra språk