Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pagebefattning för unga adelsmän vid hovet skapad av drottning Kristina på 1640-talet då hovets pagebefattningar differentierades.

Finsk beskrivning

musiikkipaashi*

muusikkojen parissa työskennellyt aatelishovipoika

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 25.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1640-tal–1809 (Finland)

Se vidare