Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillfälligt tillsatt utskott vid ståndsriksdagen 1723 för beredning av ändringar i privilegierna och utjämnandet av differenserna mellan stånden.

Finsk beskrivning

Tasoitusvaliokunta*

säätyerojen ja etuoikeuksien poistamista käsittelevä valiokunta

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 383 (deputation).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 170. http://runeberg.org/nf/

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 169 (deputaatio).

Andra språk

Inga termer på andra språk