Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Huvudpunkter (i dokument eller en bevisföring).

Finsk beskrivning

pääkohdat

Dokumentissa tai todisteissa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk