Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på överbefälhavarens dagorder nummer 3 under fortsättningskriget. Dagordern innehöll ambitionen om ett Stor-Finland genom införlivande av Fjärrkarelen med Finland. I dagordern återgavs innehållet i överbefälhavarens dagorder nummer 4 under inbördeskriget 1918, där han lovade att inte lägga ned svärdet förrän Finland och östra Karelen hade befriats från bolsjevikerna.

Finsk beskrivning

miekantuppipäiväkäsky

Källor

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa : Osa 4, Vangit, vankilat, sota : Suomen vankeinhoitolaitos toisen maailmansodan aikana , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1987 , 157.