Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Se dagordning.

Finsk beskrivning

asialista, esityslista

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk