Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Distrikt som bildades 1922 för att tillgodose från Karelen anlända flyktingars behov av själavård och för att omhänderha folkbokföringen för flyktingarna. Verksamheten inom ramen av distrikten ombesörjdes av präster som bisyssla. Dessa distrikt existerade ända till år 1954.

Finsk beskrivning

Karjalan pakolaisten sielunhoitopiiri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Andra språk

Inga termer på andra språk