Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fältsjukhus och karantän på Karelska näset för flyktingarna från Ryssland efter den ryska revolutionen.

Finsk beskrivning

Terijoen väliaikainen sairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk