Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiellt representationsorgan som grundades i juli 1919 av flyktingar från norra Ingermanland, som ansåg sig förbisedda av Temporära delegationen för Ingermanland.

Finsk beskrivning

Pohjois-Inkerin Väliaikainen Hoitokunta

Källor

Inga källor