Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Internationell organisation som grundades i Genéve 1914 för att utbilda och underhålla veterinärmedicinsk vård av djur under krig. Den finländska organisationen grundades 1918 och deltog i striderna i Estland, Fjärrkarelen och Ingermanland.

Finsk beskrivning

Punainen tähti, Suomen punainen tähti.

Vuonna 1918 perustettu kansainvälisen eläinlääkärijärjestön osasto.

Källor

Inga källor