Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell benämning på Statspolisen åren 1945–1948. I samband med den politiska omorienteringen efter vapenstilleståndet 1944 övertogs ledningen av Säkerhetspolisen av finska kommunister. Verksamheten tog en ny vändning och riktades mot övervakningen av den politiska högern och centern, de organisationer som upplösts efter kriget, de krigsansvariga, de internerade, återbördandet av sovjetmedborgare, flyktingarna från det gamla Ryssland och sovjetmedborgarna i Finland. Röda Stapo har även kallats det ”nya Stapo” och ”Stapo II”. Politiska omständigheter ledde till att den statliga polisen lades ner 1948 för att ge utrymme åt det nya organet Skyddspolisen.

Finsk beskrivning

Punainen Valpo

Valtiollisen poliisin epävirallinen nimitys 1945–1948

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

det nya Stapo
Stapo II