Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom Röda Stapo grundades en militärbyrå som var verksam åren 1945–1948. Byrån hade i uppgift att undersöka och förebygga stats-, lands- och krigsförrädiska företag som var riktade mot Finlands försvarsmakt och militära mål i Finland.

Finsk beskrivning

Punaisen Valpon sotilastoimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/