Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Krigsministeriets ingenjörsdepartement. Den ansvarade under självständighetens första år tillsammans med Överstyrelsen för allmänna byggnader över militärbyggnaderna. Under 1920-talet bytte byrån namn till Försvarsministeriets byggnadsavdelning.

Finsk beskrivning

majoitus- ja kasarmitoimisto

Puolustusvoimien rakennuslaitoksen varhainen edeltäjä.

Källor

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk