Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rysk orden för kvinnor instiftad i två klasser 1878 av kejsar Alexander II. Röda korsets orden utdelades som belöning för vård av sårade och sjuka krigare.

Finsk beskrivning

Punaisen Ristin ritarikunta

Keisari Aleksanteri II:n vuonna 1878 perustama naisten ritarikunta

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 20: 837. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1800-tal
1900-tal

1878–1917 (Finland)