Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för riddare av Kungl. Serafimerorden som enligt statuterna före utnämningen också måste vara kommendör eller kommendör med stora korset av någon av de andra svenska kungliga ordnarna.

Finsk beskrivning

ritari ja Kuninkaallisen Majesteetin ritarikunnan komentaja

Kuninkaallisen Serafiimiritarikunnan ritarin titteli. Tittelin haltijan tulee olla ennen nimitystään joko komentaja tai suuren ristin komentaja jossakin Ruotsin kuninkaallisista ritarikunnista.

Källor

Areen, Ernst E. & Sten Lewenhaupt , De nordiska ländernas riddarordnar I–II , [Stockholm]: Svensk litteratur i distribution 1942 , I.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org