Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission under ett riksråd eller en annan för ändamålet förordnad ämbetsman, som vidtog en av regenten förordnad syneförrättning i en överklagad lagmanssyn i en ägotvist, särskilt sådan syn som rörde rå och rör. Lagmanssyn som hade överklagats på grund av brister i förfarandet (nullitetsfel) fick avgöras av hovrätten. Riddaresynen avskaffades 1848.

Finsk beskrivning

ritarikatselmusoikeus

Valtioneuvoksen tai muun tehtävään määrätyn virkamiehen alaisen atoimiva komissio, joka suoritti hallitsijan määräyksestä katselmuksen omistusriidassa, erityisesti rajatiloja koskevassa ridassa, ja teki sen valitetun laamanninkatselmuksen pohjalta. Oli korkein oikeusaste katsemusasioissa. Jos laamanninkatselmuksesta tehdyn valituksen syynä oli kuitenkin nulliteetti eli puutteet prosessissa, valitus ratkaistiin hovioikeudessa.

Källor

Almquist, Jan Eric , Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 495–588 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 594.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 228.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 98.

Holmberg, Håkon , Suomen laamannikunnat ja laamannit , Helsinki: 1964 , 98.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ritarikatselmus, ritarikatselmusoikeus

Synonymer

riddarsyn
riddarsynerätt