Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gradbeteckning inom Kungliga Svärdsorden instiftad av Gustav III 1788, avsedd som belöning för förtjänster i krig. Den skapades inför Gustav III:s ryska krig 1788–1790 och kom till användning genast första krigsåret.

Finsk beskrivning

suurristin ritari (Miekkaritarikunta)

Källor

Tandefelt, Henrika , Konsten att härska : Gustaf III inför sina undersåtar , 0039-6842; nr 706 , Helsingfors : [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland ; distribution i Sverige: Atlantis 2008 , 255.