Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tandefelt, Henrika , Konsten att härska : Gustaf III inför sina undersåtar , 0039-6842; nr 706 , Helsingfors : [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland ; distribution i Sverige: Atlantis 2008 .


K

Hög grad inom Kungliga Svärdsorden och Kungliga Nordstjärneorden (instiftade 1748) och Kungliga Vasaorden (instiftad 1772). De två första indelades först i två grader: kommendör och riddare, sedermera i tre grader likt Vasaorden: kommendör med stora korset, kommendör och riddare. Graden kommendör av första klass finns enbart inom Svärdsorden.
Högsta graden inom Kungliga Svärdsorden och Kungliga Vasaorden sedan 1772 samt Kungliga Nordstjärneorden sedan 1844.

R

Gradbeteckning inom Kungliga Svärdsorden instiftad av Gustav III 1788, avsedd som belöning för förtjänster i krig. Den skapades inför Gustav III:s ryska krig 1788–1790 och kom till användning genast första krigsåret.

S

Tredje klassen inom ridderskapet och adeln.