Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militärlasarett utanför Helsingfors uppfört under Gustav III:s ryska krig 1788–1790. Det var avsett för vård av upp till 600 sjuka som drabbats av farsoter och krigsskador. Upp till 10 000 personer beräknas ha dött av sjukdomar under kriget, mot cirka 1 500 stupade. Lasarettet leddes av kirurgiedoktor Josef Pipping.

Finsk beskrivning

Töölön lasaretti*; Töölön sotilassairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid