Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gårdsägares anmälan till budningskontoret vid stadens renhållningsverks om att gårdens latrintunna var full och måste tömmas.

Finsk beskrivning

tilausnouto

Talonomistajan ilmoitus kaupungin puhtaanapitolaitokselle siitä, että käymälän säiliö oli täynnä ja se tuli tyhjentää.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 327.

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 , 207.