Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Budbärare.

Finsk beskrivning

viestinviejä, sanansaattaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 30.

Dahlgren, F. A. (red.) , Lagförslag i Carl den niondes tid , 1 , Stockholm: 1864 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 326 (budbärare).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk