Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gradering av ett brott.

Finsk beskrivning

törkeys, vakavuus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk