Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel och värdighet för män inom samhällets topp. Titeln infördes av Gustav III 1773.

Finsk beskrivning

valtakunnanherra

Titteli ja arvo, jolla viitattiin yhteiskunnan huipulla oleviin miehiin. Arvonimen otti käyttöön Kustaa III vuonna 1773.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 205.

Inkinen, Antti , “Virka-arvot ja arvonimet Suomessa ennen itsenäisyyden aikaa”. I: Historiallinen Arkisto 54 1953 , 217.

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 91, 118–119.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 482. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/