Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ständig besittningsrätt till jord i den kanoniska rätten. Emphyteusis infördes på 1200-talet och innebar att kyrkan arrenderade ut sina marker till åbor i utbyte mot att dessa betalade avrad till kyrkan, och att arrendena ofta gick i arv till följande generation.

Finsk beskrivning

pysyvä omistusoikeus maahan vuokraa vastaan

kanonisen oikeuden käyttämä termi kirkon maiden antamisesta pysyvästi vuokralle

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 40.

Andra språk

Inga termer på andra språk