Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rikets herrar.

Finsk beskrivning

valtakunnanherrat

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1773–(1809) 1868