Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel som användes om Johan Fredebern, som tillhörde lågfrälset. Titeln förekommer endast i ett brev som bevarats i två nästan likalydande versioner från 1438.

Finsk beskrivning

valtakunnankirjuri*

Alempaan aateliin kuuluneen Johan Fredebernin käyttämä titteli, joka esiintyy tosin vain tietyssä, kahtena kappaleena säilyneessä kirjeessä vuodelta 1438.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 152 (skrivare).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIV: 247.

Andra språk

Inga termer på andra språk