Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Gustav III tillsatt direktion som verkade 1775–1788 med uppgift att ombesörja allt som rörde inrättande och ledning av kronobrännerier.

Finsk beskrivning

viinanpolttimojohtokunta*

kruunun alkoholinvalmistusta valvonut ja johtanut johtokunta

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 383.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 410. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1775–1788