Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

För brännvinsbränning bestämd tidsperiod plus tre dagar för ”inmäskningen”. Bränningsterminen var av olika längd under 1600-, 1700- och 1800-talet. Bränning under annan tid, utan tillstånd eller i större mängd än den tillåtna ledde till konfiskation av de redskap som användes vid bränningen.

Finsk beskrivning

polttokausi

Paloviinan valmistukselle määritelty virallinen aikaperiodi sekä kolme lisäpäivää mäskäystä varten. Ppolttokauden pituus vaihteli 1600-, 1700- ja 1800-luvuilla. Viinanpoltto muina aikoina, ilman lupaa tai yli sallitun määrän johti valmistuslaitteiden takavarikointiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 630, 633.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska polttokausi