Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som tillföll staden och sammanhängde med handeln. Avkastningen skulle användas för avlöningen av tjänstemän. Förekom i Helsingfors under senare hälften av 1600-talet.

Finsk beskrivning

polttorautarahat*, polttomerkkivero*

Kaupungin alueella tapahtuneen liiketoiminnan yhteydessä peritty vero.

Källor

Helsingfors stads historia I , Helsingfors: Helsingfors stad 1950 , 334.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 324 (brännmärke).

Andra språk

Inga termer på andra språk