Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som vid krigshandlingar ansvarade för skövling, brännande och brandskattning.

Finsk beskrivning

polttomestari*, hävitysmestari*

sotatoimissa rakennusten ja alueiden hävittämisestä ja polttamisesta vastannut henkilö

Källor

Dahlgren, F. A. (red.) , Lagförslag i Carl den niondes tid , 1 , Stockholm: 1864 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk