Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I svenska riket och Gamla Finland person som inom ramen för de borgerliga skyldigheterna i en stad var utsedd att leda brandskyddet inom en brandrote.

Finsk beskrivning

palo- ja ruotumestari, paloruotumestari*

Paloruodun palomiesosaston johtaja.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 905.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 462.

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, III 1980 , 135.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ruotumestare

Synonymer

rotemästare