Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tiondebonde som tjänstgjorde under starosten i en pogost. I Ryssland förekom bland bönderna utsedda ordningsmän som förestod en grupp av tio hemman som benämndes ett tiondedistrikt, en desjačok. Sådana fanns på 1600-talet i Kexholms län under svenskt styre. Under stora ofreden fanns sådana i Viborgs kommendantskap i kymmene-skattelagen med uppgifter som till stor del motsvarade fjärdingsmännens inom den svenska lokalförvaltningen.

Finsk beskrivning

kymmenniekka, kymmenikkä, kymniekka, ruotumestari

Starostan eli nimismiestä vastaavan vanhimman alaisena työskennellyt talonpoika itäsuomalaisessa pitäjässä eli pogostassa. Nimi kymmeniekka tuli venäläisestä tavasta organisoida talonpoikien tehtäviä kymmenen talon ryhmissä.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 192, 201.

Andra språk

Ryska desjatnik
Tyska Zehntmann

Synonymer

kymmenek