Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden organiserades av ockupationsmyndigheterna i Viborgs kommendantskap för utgörande av skatter och andra pålagor skattelag, rotar. De bestod av ett varierande antal hemman, vilka kunde uppgå till ett sextiotal. Ett eller flera sådana skattelag sammanfördes till ett verksamhetsområde för en starost. I vissa delar av Viborgs kommendantskap benämndes rotarna ”kymmene”.

Finsk beskrivning

ruotu, veroruotu

Isonvihan aikainen verotusta varten luotu järjestelmä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 905.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 495.

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 192, 201.

Andra språk

Inga termer på andra språk