Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden av militärförvaltningen 1714 i västra Finland infört skattelag som sedan från och med 1717 användes i Åbo generalguvernement av de civila ockupationsmyndigheterna för utgörande av skatter och andra pålagor. Mantalen, som var kollektivt ansvariga för de skatter som pålagts dem, bestod av ett varierande antal hemman, från ett enda hemman upp till ett tiotal.

Finsk beskrivning

manttaali

Isonvihan aikana vuonna 1714 sotilashallinnon Länsi-Suomessa käyttöön ottama verolaki, jota sittemmin vuodesta 1717 alkaen myös venäläinen miehityshallinto käytti Turun kenraalikuvernementissa verojen ja muiden rasitusten määrittelyyn. Manttaali, joka oli kollektiivisesti vastuussa sille asetetuista veroista, koostui erilaisesta määrästä tiloja, aina yhdestä kymmeneenkin tilaan.

Källor

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 , 230-231.

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 143.

Kuvaja, Christer , Försörjning av en ockupationsarmé : den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713-1721 , Åbo: Åbo Akademi 1999 , 165.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 495, 499.

Luukko, Armas , Vaasan historia 1, 1606–1721 , Vaasa: Vaasan kaupunki 1971 , 764.

Andra språk

Tyska Mantal
Ryska mantal´, podatnyj okrug

Tid