Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under Kammarkollegiums och landshövdingens översyn verkande lokal funktionär som 1652–1779 skötte mantalsskrivningen och därtill hörande uppgifter i ett härad eller en stad, till 1723 i närvaro av kyrkoherden om mantalsskrivningen skedde på landsbygden, i stad i närvaro av borgmästare och råd. Mantalskommissarierna tillsattes av Kammarkollegium på förslag av landshövdingen. Som arvode erhöll de provision av de uppburna mantalspenningarna. Mantalskommissarierna hade rätt att ta del av kyrkböckernas uppgifter och från 1752 även av husförhörslängderna, som innefattade samtliga sockenbor. Mantalskommissariebefattningarna indrogs 1779 när uppgiften överfördes på häradsskrivarna. I Gamla Finland ingick i provinsernas förvaltningspersonal mantalsskrivare med samma uppgifter från 1744 till 1782, då uppbärandet av mantalpenningar upphörde.

Finsk beskrivning

manttaalikomissaari, henkikomissaari

Kamarikollegion ja maaherran valvonnassa työskentelevä paikallisvirkamies, joka vuosina 1652–1779 vastasi henkikirjoituksesta ja siihen liittyvistä tehtävistä kihlakunnassa tai kaupungissa. Henkikirjoitus tapahtui vuoteen 1723 asti maaseudulla kirkkoherran, kaupungissa pormestarin ja raadin läsnäollessa. Virka lakkasi 1779, jolloin tehtävä siirtyi kihlakunnan henkikirjoittajalle (häradskrivare).

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 221–222.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 214, 218.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 223.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 168–169.

Andra språk

Dåtida finska henkikomisarius
Ryska mantal´skoj komissar
Tyska Manthalskommissar

Synonymer

census capitis curator