Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillsättning av ett kyrkligt ämbete inom den katolska kyrkan. Termen används särskilt om sådana fall där påven åsidosätter lägre instansers tillsättningsrätt och själv gör utnämningen.

Finsk beskrivning

kirkolliseen virkaan nimittäminen

kirkollinen virantäyttömenettely (katolinen kirkko)

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/