Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I medeltida bemärkelse en form för påvlig tillsättning av ett kyrkligt ämbete, som innebar rätt för vederbörande att få första ledigblivna prebende därsammastädes, vanligen av samma storleksordning som det givna ämbetet. Expektansämbetena avskaffades delvis 1483 men huvudsakligen först på mötet i Trident.

Finsk beskrivning

viranodottaja*

henkilö, jolla on paavillinen vakuutus siitä, että hän saa ensimmäisenä vapautuvan viran

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 98f.

Andra språk

Inga termer på andra språk